Σεμινάρια επιμόρφωσης

Με γνώμονα την καλύτερη εκπαίδευση των μαθητών μας,  είναι βασικό μας μέλημα η συνεχής επιμόρφωσή μας σε νέες μεθόδους διδασκαλίας και με νέες τεχνολογίες.  Έτσι και σήμερα παρακολουθήσαμε το σεμινάριο από την Super Course με θέμα “Τεχνολογία στην εκπαίδευση – AR (Augmented technology)” .