Προγράμματα

Τα προγράμματα μας

Οι εκπτώσεις - Προσφορές μας

Εφάπαξ καταβολή

5%

Φοιτητές - Άνεργοι

5%

Δεύτερη ξένη γλώσσα

10%

Δεύτερο παιδί

10%

Τρίτο παιδί

15%

Τέταρτο παιδί

Δωρεάν