“Διαδραστικά” μέτρα προστασίας COVID-19

Στα Groupies η ασφάλεια – υγεία των παιδιών παίζει πρωταρχικό ρόλο. Για την χρήση του διαδραστικού πίνακα μοιράζονται γάντια μίας χρήσης, τα οποία στο τέλος του μαθήματος απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους. 

Τίποτα δεν θα μας σταματήσει στην ανάπτυξη των παιδιών μας!!